Badanie sprzętu dielektrycznego BHP

Wzorcowanie mierników elektrycznych

Kontakt: tel. +48 91 314 2740,

              kom. +48 690 022 308

                   mail: LWN@techenergo.pl

Oferta usług świadczonych przez Laboratorium:

 1. Badanie rękawic,
 2. badanie półbutów,
 3. badanie kaloszy,
 4. badanie chodnika,
 5. badanie dywanika,
 6. badanie wskaźników,
 7. badanie drążków,
 8. badanie kleszczy,
 9. badanie uzgadniaczy faz,
 10. badanie pomostów,
 11. badanie uchwytów do BM,
 12. wzorcowanie mierników napięcia,
 13. wzorcowanie mierników prądu,
 14. wzorcowanie mierników zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 15. wzorcowanie mierników rezystancji izolacji,
 16. wzorcowanie mierników rezystancji uziemienia,
 17. wzorcowanie mierników do pomiaru impedancji pętli zwarcia,
 18. wzorcowanie mierników rezystancji,
 19. wzorcowanie mierników parametrów sieci,
 20. wzorcowanie PAT,
 21. wzorcowanie multimetrów,
 22. wzorcowanie testery HV,
 23. wzorcowanie Hipotów,
 24. wzorcowanie pirometrów,
 25. wzorcowanie kamer termowizyjnych.

inne elementy – do uzgodnienia

Wzorcowanie przeprowadzane jest na podstawie zarządzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczących sprawdzania mierników normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Niepewność pomiarowa jest wyznaczana na podstawie dokumentu Europejskiej Współpracy w zakresie Akredytacji EA-4/02 M:2021.

Termin wykonania usługi: 7 dni roboczych, w przypadku dużej liczby badanego sprzętu termin do uzgodnienia.

Sprzęt należy dostarczyć do naszej siedziby po wcześniejszym uzgodnieniu albo możemy sami go odebrać za dodatkową opłatą.

Szybki kontakt