Badania i pomiary stacji elektroenergetycznych, turbin wiatrowych oraz linii SN i WN

Świadczymy wysoko specjalizowane usługi okołoenergetyczne:

 • pomiary odbiorcze urządzeń elektroenergetycznych dopuszczanych do eksploatacji po raz pierwszy oraz urządzeń już eksploatowanych,
 • wszechstronną diagnostykę stanu urządzeń i obiektów opartą na dokładnym, bezdotykowym i nieniszczącym badaniu za pomocą zdjęć w podczerwieni oraz wyładowań niezupełnych WNZ,
 • pomiary współczynnika strat dielektrycznych transformatorów i przepustów,
 • konfigurację i badania EAZ (elektronicznej automatyki zabezpieczeniowej) pól SN i WN.

Wykonujemy pomiary:

 • rezystancji uziemień urządzeń, linii i instalacji,
 • rezystancji izolacji aparatury, urządzeń, kabli i przewodów,
 • linii kablowych SN i NN,
 • próby napięciowe urządzeń i linii kablowych SN,
 • wyłączników, przekładników prądowych i napięciowych,
 • transformatorów i dławików,
 • napięć i obciążeń,
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, napięcia rażenia,
 • prądów pojemnościowych zwarcia doziemnego sieci SN.

Szybki kontakt