BADANIA, MODERNIZACJE I REMONT GPZ i EW:

 • Badanie transformatorów EW,
 • Badania i pomiary stacji 110/20 kV FW,
 • Badania i pomiary napięć rażenia EW,
 • Badania i pomiary stacji 110/15 kV,
 • Badania i pomiary RS 110 kV,
 • Wymiana zabezpieczeń linii 110 kV,
 • Zmiana nastaw zabezpieczeń i badania EAZ,
 • Modernizacja pola EW oraz powiązań GPZ,
 • Modernizacja pól transformatorów 110/15 kV,
 • Modernizacja pola EW oraz powiązań w GPZ,
 • Badania i pomiary EW,
 • Modernizacja pola linii 15kV w GPZ,
 • Pomiary tg delta i pojemności izolatorów przepustowych 110kV i 220kV,
 • Pomiary i badania na terenie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV.

LINIE 220kV i 110 kV:

 • Pomiary napięć rażenia linii 110kV,
 • Pomiary napięć rażenia słupów linii 220kV,
 • Pomiary parametrów elektrycznych linii 220kV i 110kV:
  pomiar rezystancji przewodów linii prądem stałym,
  pomiar parametrów linii prądem przemiennym 50 Hz (impedancja własna, impedancja dla składowej zgodnej, przeciwnej i zerowej, impedancja wzajemnego oddziaływania torów),
  pomiar pojemności cząstkowych linii.

STACJE TRANSFORMATOROWE 15/0.4 kV:

 • Modernizacja pól transformatorów 15/0.4 kV wraz z EAZ,
 • Zabudowa układów pomiarowych pośrednich w RS,
 • Pomiary i regulacja urządzeń energetycznych w stacji 15/0.4 kV,
 • Badania i pomiary stacji SN/nn,
 • Badania i pomiary węzłów rozłącznikowych SN.

MODERNIZACJA I REMONT SIECI SN, nn:

 • Wykonawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego.

MODERNIZACJA WĘZŁÓW TELETRANSMISYJNYCH:

 • Projekt i wykonawstwo urządzeń teletransmisyjnych w GPZ,
 • Wykonanie sieci teleinformatycznej na terenie obiektów PE i RD Enea,
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie sieci odczytu danych pomiarowych w EW,
 • Instalacja i uruchomienie węzłów teletransmisyjnych w GPZ,
 • Modernizacja węzłów teletransmisyjnych na terenie Enea.

PROJEKTY TECHNICZNE W ZAKRESIE LINII 110kV i GPZ:

 • Opracowanie dokumentacji wymiany dławika zaczepowego na dławik Petersena z regulacją płynną ASR 1.6,
 • Opracowanie dokumentacji wprowadzenia światłowodu do stacji elektroenergetycznej,
 • Projekt i realizacja stacji SN/nn,
 • Opracowanie dokumentacji modernizacji RS,
 • Opracowanie dokumentacji modernizacji GPZ,
 • Opracowanie dokumentacji wymiany linki odgromowej na OPGW linii 110 kV.

PROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO:

 • Projekt i wykonawstwo oświetlenia ulicznego na terenie Szczecina.

DORADZTWO TECHNICZNE, NADZORY:

 • Konsultant techniczny, modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne LED,
 • Audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej,
 • Analiza, dobór i montaż systemu kompensacji mocy biernej zrealizowanej na falownikowych kompensatorach mocy w centrach logistycznych.

Szybki kontakt