Na rynku usług energetycznych istniejemy od roku 2009, początkowo jako Spółka Cywilna. Naszą misją jest realizacja najwyższej jakości usług elektroenergetycznych stosując najnowocześniejsze technologie i materiały, sukcesywne zwiększanie wartości firmy, ciągły rozwój oraz działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Nasze wieloletnie doświadczenie oparte o nowoczesne technologie i rozwiązania, zawsze dostosowywane do potrzeb naszych klientów sprawiły, że zaufało nam wiele wiodących na rynku firm.

Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji stacji elektroenergetycznych wszystkich poziomów napięć.

W ramach czynności eksploatacyjnych obejmujących konserwację i naprawę urządzeń elektroenergetycznych proponujemy między innymi:

 • zabudowy i pogrążania uziemień,
 • zabudowa oraz przeglądy punktów pomiarowych SN,
 • usuwanie skutków awarii w stacjach WN, SN i NN,
 • czyszczenie urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe, rozdzielnie SN i NN, komory transformatorów).

Świadczymy wysoko specjalizowane usługi okołoenergetyczne:

 • pomiary odbiorcze urządzeń elektroenergetycznych dopuszczanych do eksploatacji po raz pierwszy oraz urządzeń już eksploatowanych,
 • wszechstronną diagnostykę stanu urządzeń i obiektów opartą na dokładnym, bezdotykowym i nieniszczącym badaniu za pomocą zdjęć w podczerwieni oraz wyładowań niezupełnych WNZ,
 • konfigurację i badania EAZ (elektronicznej automatyki zabezpieczeniowej) pól SN i WN.

Wykonujemy pomiary:

 • rezystancji uziemień urządzeń, linii i instalacji,
 • rezystancji izolacji aparatury, urządzeń, kabli i przewodów,
 • ciągłości żył linii kablowych SN i NN,
 • próby napięciowe urządzeń i linii kablowych SN,
 • wyłączników, przekładników prądowych i napięciowych,
 • transformatorów i dławików,
 • napięć i obciążeń,
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, napięcia rażenia.

Ponadto:

 • oferujemy i wdrażamy projekty związane z budową sieci transmisji danych dla potrzeb zdalnego sterowania i nadzoru nad pracą urządzeń w stacjach elektroenergetycznych,
 • wykonujemy badanie sprzętu BHP,
 • wykonujemy wzorcowanie mierników parametrów elektrycznych.

Szybki kontakt