Projektowanie, badania, eksploatacja i modernizacja stacji elektroenergetycznych i linii WN i SN

W ramach czynności eksploatacyjnych obejmujących konserwację i naprawę urządzeń elektroenergetycznych proponujemy między innymi:

  • zabudowy i pogrążania uziemień,
  • zabudowa oraz przeglądy punktów pomiarowych SN,
  • usuwanie skutków awarii w stacjach WN, SN i NN,
  • czyszczenie urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe, rozdzielnie WN SN i NN, komory transformatorów).

Szybki kontakt