Badania i pomiary stacji elektroenergetycznych, turbin wiatrowych oraz linii SN i WN

Projektowanie, badania, eksploatacja i modernizacja stacji elektroenergetycznych i linii WN i SN

Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych

Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego

Nadzory, audyty i doradztwo techniczne

Badanie sprzętu dielektrycznego BHP

Wzorcowanie mierników parametrów elektrycznych

Szybki kontakt